Ambidextrògraf de Rupp

Col·lecció Instruments científics
Identificador 02IP
Tipus Ambidextrògraf de Rupp
Camp/Matèria
Material/Tècnica
Mides 13 x 40 x 40 cm
URI
Procedència Barcelona
Ubicació Facultats d'Educació i de Psicologia, i ICE. Passeig de la Vall d'Hebron, 171
Forma d'ingrés
Data d'ingrés
Autoria
Data 1944
Drets En copyright
Notes
Descripció