Classificador de Giese

Col·lecció Instruments científics
Identificador 04IP
Tipus Classificador de Giese
Camp/Matèria
Material/Tècnica
Mides 5.5 x 27 x 22 cm
URI
Procedència Barcelona
Ubicació Facultats d'Educació i de Psicologia, i ICE. Passeig de la Vall d'Hebron, 171
Forma d'ingrés
Data d'ingrés
Autoria
Data
Drets En copyright
Notes
Descripció