Test

Col·lecció Instruments científics
Identificador 07IP
Tipus Test
Camp/Matèria
Material/Tècnica
Mides 16 x 36 x 30 cm
URI
Procedència
Ubicació Facultats d'Educació i de Psicologia, i ICE. Passeig de la Vall d'Hebron, 171
Forma d'ingrés
Data d'ingrés
Autoria
Data
Drets En copyright
Notes
Descripció