Optòmetre de Möede

Col·lecció Instruments científics
Identificador 09IP
Tipus Optòmetre de Möede
Camp/Matèria
Material/Tècnica
Mides
URI
Procedència Barcelona
Ubicació Facultats d'Educació i de Psicologia, i ICE. Passeig de la Vall d'Hebron, 171
Forma d'ingrés
Data d'ingrés
Autoria
Data
Drets En copyright
Notes
Descripció