brusc major i galzeran major

Llegir més
Col·lecció Col·lecció Plantes Vives Jardí Ferran Soldevila
Identificador CPVFS00055
Tipus brusc major i galzeran major
Família
Font
Autoria
Contribuïdor GIBAF; Obres i Manteniment UB; OSSMA
Data 2015
Drets En copyright
Descripció
Arbust generalment monoic, perennifoli, glabre, amb rizoma i tiges verdes no lignificades. Fulles reduïdes a esquames triangulars i membranoses de 5-10 mm, sèssils i sense clorofil·la, situades a l'axil·la del fil·locladi (tija transformada amb aspecte de fulla on se situen les flors), verd, ovalat o el·líptic, acuminat a l'extrem sense punxa. Inflorescència umbel·liforme. Flors unisexuals, actinomorfes i dialitèpales, trímeres, amb 6 tèpals lliures, androceu de 3 estams les masculines i gineceu tricarpel·lar les femenines. Fruit en baia, d'1-1,5 cm, globós, vermell brillant, amb 1-2 llavors subgloboses. Característiques - Medicinal Usos: El rizoma té propietats antiinflamatòries i vasoconstrictores, i s'usa per tractar varius i hemorroides. Se n'han aïllat set saponines esteroïdals i un glucòsid. S'usa com a pinso per a animals i com a ornament per la vistositat dels fruits.
Llegir més