teix

Llegir més
Col·lecció Col·lecció Plantes Vives Jardí Ferran Soldevila
Identificador CPVFS00061
Tipus teix
Família
Font
Autoria
Contribuïdor GIBAF; Obres i Manteniment UB; OSSMA
Data 2015
Drets En copyright
Descripció
Arbre dioic, de fins a 20 m, perennifoli, de tronc gruixut que pot arribar a 4 m de diàmetre i escorça bruna i llisa, que es clivella i cau formant crostes; de creixement lent, pot arribar a ser molt longeu. Fulles simples, alternes, lineals, planes, amb certa torsió bassal i punta còrnia. Flors unisexuals, les masculines en grups de 6-14 esquames peltades en forma de xinxeta, amb 4-8 sacs pol·línics per esquama, les femenines només amb 1 rudiment seminal sobre 1 o diverses esquames estèrils. Fructificació reduïda a 1 llavor envoltada d'1 cúpula vermella carnosa (aril), que és la única part no tòxica de la planta per facilitar-ne la dispersió per mitjà dels ocells; llavor ovoide, amb coberta (testa) llenyosa. Observacions: Un dels exemplars de teix del Jardí Ferran Soldevila es considera centenari i està catalogat per l'Ajuntament de Barcelona (número de catàleg: 0060-02-94). Característiques - Tòxica Usos: Des d'antic, s'utilitza com a remei cardíac. És molt tòxic: conté l'alcaloide taxina, que té un efecte cardiotòxic que en dosis altes produeix la paràlisi del cor. De l'escorça i les fulles se n'obté el taxol, amb propietats anticanceroses. La fusta és de gran qualitat i s'empra en la fabricació de mobles i, antigament, d'arcs i rodes de carro. Té un ús ornamental i, com que s'adapta bé a la poda, s'usa en jardins per formar cèrcols i tanques, sovint amb formes geomètriques. A causa de la seva raresa i el seu creixement lent, està gairebé en perill d'extinció, motiu pel qual se n'ha reduït l'ús. En certes cultures, és un arbre simbòlic amb significat místic i sagrat. Informació destacada - Espècie amenaçada: http://www.iucnredlist.org/details/42546/0 - Espècie protegida: http://w110.bcn.cat/portal/site/MediAmbient/menuitem.0d4d06202ea41e13e9c5e9c5a2ef8a0c/?vgnextoid=517f343e124aa210VgnVCM10000074fea8c0RCRD&vgnextfmt=formatDetall&vgnextchannel=08faed9f1a321310VgnVCM10000074fea8c0RCRD&lang=ca_ES
Llegir més